TRỤ SỞ VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

• Địa điểm:  22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
• Quy mô : – Diện Tích Khu Đất: 277,8m² – Diện Tích Xây Dựng: 2.171m² – Quy mô: 11 tầng( 1 hầm, 1 lửng, 9 tầng)
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Hải Sản Biển Đông
• Cung cấp dịch vụ:  Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Và Tỗng Dự Toán Công Trình
• Thời gian:  Năm 2010
• Thông tin khác: