TIN DỰ ÁN

NHÀ Ở TƯ NHÂN

Địa điểm : Quận Tân Bình, TP.HCM Quy mô dự án: 5 tầng nổi, 1 hầm, 1 lửng, 1 tum