TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

• Địa điểm: 485 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận Tân Bình
• Quy mô : DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 792,5 m² TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 5.509,4m² QUY MÔ: 14 Tầng (2 tầng hầm)
• Giá trị đầu tư: Gần 70 tỷ
• Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Nam
• Cung cấp dịch vụ: Lập Dự Án Đầu Tư, Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Và Tổng Dự Toán Công Trình
• Thời gian: Năm 2012
• Thông tin khác:
Lập Dự Án Đầu Tư, Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Và Tổng Dự Toán Công Trình