PHÚC KHANG TÂY SÀI GÒN

• Địa điểm: 540 TỈNH LỘ 10
• Quy mô : QUY MÔ: 6 TẦNG, SÂN THƯỢNG, MÁI DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 228M² DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 360M² TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 1.450M²
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHÚC KHANG
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
• Thời gian: NĂM 2014
• Thông tin khác: