TRADINCORP BUILDING

• Địa điểm: 62 Lê Quốc Hưng – Quận 4 – TP.HCM
• Quy mô : Qui mô: 10 tầng, 1 lững và 1 hầm – Tổng diện tích sàn: 3.507,3m2 – Tổng mức đầu tư: 37.4 tỷ
• Giá trị đầu tư: 37.4 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian: Hoàn thành năm 2010
• Thông tin khác:
– Qui mô: 10 tầng, 1 lửng và 1 hầm
– Tổng diện tích sàn: 3.507,3m2
– Tổng mức đầu tư: 37.4 tỷ

PHỐI CẢNH GÓC NHÌN TỪ HƯỚNG QUẬN 1