CẦN THƠ CENTER

• Địa điểm: Đại Lộ 30/4 – Phường An Phú – Quận Ninh Kiều
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 144 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN KIM
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác:

PHỐI CẢNH CÁC GÓC NHÌN

GÓC NHÌN KHÁC