TRƯỜNG QUAY – NHÀ BÁ ÂM FM ( BTV )


• Địa điểm: THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 118 TỶ VND
• Chủ đầu tư: ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG
• Cung cấp dịch vụ: TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN
• Thời gian:  
• Thông tin khác: