KHU THƯƠNG MẠI QUỐC GIA LÀO

• Địa điểm: TP NAM NINH – TỈNH QUẢNG TÂY – TRUNG QUỐC
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 20 triệu đô la Mỹ.
• Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh Lào – Việt (LAVITAXI)
• Cung cấp dịch vụ: TƯ VẤN THIẾT KẾ
• Thời gian:  
• Thông tin khác:
NỘI DUNG CHÍNH:
-Diện tích đất qui họach: 40.000m2
-Diện tích xây dựng tòa nhà trung tâm chiếm 8% tổng diện tích.
-Diện tích xây dựng khu chung cư chiếm 14% tổng diện tích.