KHU THƯƠNG MẠI QUỐC GIA VIỆT NAM

• Địa điểm: TP NAM NINH – TỈNH QUẢNG TÂY – TRUNG QUỐC
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 25 triệu đô la Mỹ.
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỆT TRANG – VIETTRANIMEX
• Cung cấp dịch vụ: TƯ VẤN THIẾT KẾ
• Thời gian:  
• Thông tin khác:
-Diện tích đất qui họach: 40.000m2
-Diện tích xây dựng tòa nhà trung tâm chiếm 8% tổng diện tích.
-Diện tích xây dựng khu chung cư chiếm 20% tổng diện tích.