TRUNG TÂM QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH THỦY SẢN KHU VỰC TRUNG BỘ

• Địa điểm: Số 33, Đặng Tất, Thành Phố Nha Trang
• Quy mô : – Diện Tích Khu Đất:6.320m² – Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng:6.230m² – Quy Mô: 8 Tầng
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản III
• Cung cấp dịch vụ: Lập Dự Án Đầu Tư
• Thời gian: Năm 2008
• Thông tin khác: