TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY BẢO MINH BẠC LIÊU

• Địa điểm: Đường Trần Phú, Tx. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 3,4 tỷ
• Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
• Cung cấp dịch vụ: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
• Thời gian:  
• Thông tin khác: