TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH

• Địa điểm: 18 Nguyễn Đáng, P.7, TX. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
• Quy mô : 4 tầng
• Giá trị đầu tư:
• Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
• Cung cấp dịch vụ: Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán công trình
• Thời gian: 2008
• Thông tin khác:
Diện tích sử dụng đất 211m2