TRỤ SỞ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

• Địa điểm: SỐ 229 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HỒ CHÍ MINH
• Quy mô : – DIỆN TÍCH KHU ĐẤT XÂY DỰNG: 429M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 3.600M² – QUY MÔ: 2 HẦM + 8 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM
• Cung cấp dịch vụ: TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
• Thời gian: NĂM 2013
• Thông tin khác: