QUY HỌACH KHU DÂN CƯ MỸ PHUỚC 3 – HUYỆN BẾN CÁT – BÌNH DƯƠNG

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Đầu tư theo từng giai đoạn
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TƯ VẤN – ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG- BICONSI
• Cung cấp dịch vụ: Quy hoạch định hướng, Quy hoạch chi tiết sử dụng đất và Quy hoạch phân lô 1/500
• Thời gian: 24/03/2011
• Thông tin khác: