DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM

• Địa điểm: Nguyễn Thiện Thành, Phường Thủ Thiêm, Tp.Thủ Đức, TP.HCM
• Quy mô : khoảng 31.968 m²
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM
• Cung cấp dịch vụ: Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;
• Thời gian: Thiết kế 2023
• Thông tin khác:

PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

GÓC NHÌN TỔNG THỂ

GÓC NHÌN 2

GÓC NHÌN 3