CÔNG VIÊN LONG SƠN

• Địa điểm: XÃ LONG SƠN
• Quy mô : 5,3 HA
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
• Cung cấp dịch vụ: LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
• Thời gian: NĂM 2014
• Thông tin khác: