QUI HOẠCH CHI TIẾT 1/500 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

• Địa điểm: Phường Long Phước-Q9-Tp Hồ Chí Minh
• Quy mô : 30ha
• Giá trị đầu tư: 1.528 Tỷ đồng VN
• Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
• Cung cấp dịch vụ: -Lập Dự Án đầu tư -Lập Thiết kế cơ sở
• Thời gian: Năm 2011
• Thông tin khác: