NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT VIỆT THẮNG JEAN

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 5 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT THẮNG JEAN
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: