KHO HÀNG SÓNG THẦN II

• Địa điểm: LÔ C KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN II, HUYỆN DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
• Quy mô : – QUY MÔ: 1 TẦNG – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 18.000M²
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ:  
• Thời gian: NĂM 2014
• Thông tin khác: