PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY IN BÌNH ĐỊNH

• Địa điểm: Lô B2 cụm công nghiệp Nhơn Bình – TP.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 15,5 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY IN BÌNH ĐỊNH
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án – Thiết kế kỹ thuật
• Thời gian:  
• Thông tin khác: