NHÀ XƯỞNG KHO CÔNG TY NHÔM LONG VÂN – VIJALCO – BÌNH DƯƠNG

• Địa điểm: Bình Dương
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Hơn 15 tỷ đồng
• Chủ đầu tư: CÔNG TY LONG VÂN – TP. HỒ CHÍ MINH
• Cung cấp dịch vụ: Thiết kế quy hoạch tổng thể, Thiết kế kỹ thuật
• Thời gian:  
• Thông tin khác: