NHÀ MÁY ASIA GOLDEN

• Địa điểm: TỈnh Long An
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 30 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ASIA GOLDEN
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án, Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: