KHU XỬ LÝ MÙI TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC TẠI QUANG TRUNG

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: