KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TAM PHƯỚC – LONG THÀNH

• Địa điểm: Thị trấn Tam phước – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 200 Tỷ
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỆT TRANG – TP. HỒ CHÍ MINH
• Cung cấp dịch vụ: Quy hoạch chi tiết
• Thời gian: 24/03/2010
• Thông tin khác: