KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ MỸ PHƯỚC 1

• Địa điểm: Thị trấn Mỹ Phước – Huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Đầu tư theo từng giai đoạn
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TƯ VẤN – ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG BÌNH DUONG- BICONSI
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn hiệu chỉnh quy hoạch chi tiết, Quy hoạch phân lô, Thiết kế mẫu nhà ở khu dân cư
• Thời gian: 24/03/2011
• Thông tin khác: