KHU ĐÔ THỊ SÔNG SÀIGÒN ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU CẢNH – Q.1

• Địa điểm: Q1 – Tp.HCM
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 500 Tỷ
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỆT TRANG – TP.HCM
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn đầu tư, Quy hoạch chi tiết sơ bộ dự án
• Thời gian: 24/03/2011
• Thông tin khác: