VĂN PHÒNG – KHO HÀNG CÔNG TY TNHH TẤN LINH LINH

• Địa điểm:  
• Quy mô : TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 470M² QUY MÔ: 1 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH TẤN LINH LINH
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
• Thời gian: NĂM 2014
• Thông tin khác: