TRƯỜNG TRUNG – TIỂU HỌC PÉTRUS KÝ

• Địa điểm: 704 Cách Mạng Tháng 8, Tx. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
• Quy mô : – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 3.131 M² – QUY MÔ: 9 TẦNG
• Giá trị đầu tư: 19 tỷ
• Chủ đầu tư: TRƯỜNG TRUNG – TIỂU HỌC PÉTRUS KÝ
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2010 
• Thông tin khác:
ĐÃ HOÀN THÀNH