TRƯỜNG TRUNG HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN 2 – CƠ SỞ 2 – Q.9

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Hơn 50 tỷ đồng cho Giai đoạn I
• Chủ đầu tư: TRƯỜNG TRUNG HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN 2 – BỘ CÔNG AN
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật thi công công trình, Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và chọn thầu, Tư vấn giám sát thi công.
• Thời gian:  
• Thông tin khác: