TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 4

• Địa điểm: 213 ĐƯỜNG BA CU, PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
• Quy mô : – DIỆN TÍCH KHU ĐẤT XÂY DỰNG: 1.150M² – DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 650M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 2.550M² – QUY MÔ: 4 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
• Cung cấp dịch vụ: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2013
• Thông tin khác: