TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 12

• Địa điểm: PHƯỜNG 12, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
• Quy mô : – DIỆN TÍCH KHU ĐẤT XÂY DỰNG: 3.375M² – DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.350M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 4.360M² – QUY MÔ: 4 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
• Cung cấp dịch vụ: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2013
• Thông tin khác: