TRƯỜNG MẦM NON P.9 – THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

• Địa điểm: Phường 9 – Thành Phố Vũng Tàu
• Quy mô : 4 tầng
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Vũng Tàu
• Cung cấp dịch vụ:  
• Thời gian: Năm 2013
• Thông tin khác: