TRƯỜNG MẦM NON HOA CÚC

• Địa điểm: ĐƯỜNG LƯU CHÍ HIẾU, P. THẮNG NHẤT, TP. VŨNG TÀU
• Quy mô : – QUI MÔ: 4 TẦNG – DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 532 m2 – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN : 1.912 m2
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 
• Thời gian: NĂM 2013
• Thông tin khác: