TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – NHÀ THỜ PHƯỚC HẢI

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Hơn 7 tỷ đồng
• Chủ đầu tư: NHÀ THỜ PHƯỚC HẢI
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế trang trí nội và ngoại thất, Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và chọn thầu
• Thời gian:  
• Thông tin khác: