TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA – CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

• Địa điểm: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8, TP. HCM
• Quy mô : – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 1.964 M² – QUY MÔ: 2 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIÊN NAM HÒA
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2004
• Thông tin khác:
ĐÃ HOÀN THÀNH