TRỤ SỞ SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG NGÂN HÀNG-CHI NHÁNH CHỢ LỚN

• Địa điểm: 114 Châu Văn Liêm – Q.5 – TP.HCM
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Gần 2,1 tỷ VND
• Chủ đầu tư: SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG NGÂN HÀNG
• Cung cấp dịch vụ: Thiết kế kỹ thuật
• Thời gian:  
• Thông tin khác: