TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN

• Địa điểm: 243-245 Đường Thống Nhất, P.8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
• Quy mô : 09 tầng, 01 tầng hầm
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Khương
• Cung cấp dịch vụ: NHÀ Ở KẾT HỢP VĂN PHÒNG
• Thời gian: 2018
• Thông tin khác:

GÓC NHÌN 1

GÓC NHÌN 1 (CẢNH ĐÊM)

GÓC NHÌN 2

GÓC NHÌN 3

GÓC NHÌN 4

GÓC NHÌN 5