TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI QUỐC GIA LÀO TẠI THÀNH PHỐ NAM NINH – TRUNG QUỐC

• Địa điểm: THÀNH PHỐ NAM NINH, TỈNH QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC
• Quy mô : – DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 3.000 M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 3.050 M² – QUY MÔ: 5 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT – LÀO
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2005
• Thông tin khác:
ĐÃ HOÀN THÀNH