THIÊN HÒA QUẬN 9

• Địa điểm: QUẬN 9 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• Quy mô : DIỆN TÍCH ĐẤT: 3.760M² DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.600M² TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 4.800M² QUY MÔ: 3 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CP TM XNK THIÊN NAM
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN.
• Thời gian: NĂM 2014
• Thông tin khác: