SHOWROOM PHƯỚC TẤN

• Địa điểm: TP. QUI NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 3,2 Tỷ
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHƯỚC TẤN
• Cung cấp dịch vụ:  Tư Vấn Thiết Kế Công Trình, Trang Trí Nội Ngoại Thất
• Thời gian:  
• Thông tin khác: