QUẢNG TRƯỜNG AVE MARIA NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ NHA TRANG

• Địa điểm: Thành phố Nha Trang
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: GIÁO PHẬN NHA TRANG – GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án – Thiết kế kỹ thuật
• Thời gian:  
• Thông tin khác: