PHÂN HIỆU TRƯỜNG CÁN BỘ PHỤ NỮ TRUNG ƯƠNG

• Địa điểm: GÓC ĐƯỜNG ĐỖ XUÂN HỢP VÀ ĐƯỜNG SỐ 9,PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, QUẬN 9, TP. HCM
• Quy mô : – DIỆN TÍCH KHU ĐẤT : 5.686 M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 7.050 M² – QUY MÔ: 5 TẦNG
• Giá trị đầu tư: 45,570 tỷ VND
• Chủ đầu tư: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM – TRƯỜNG CÁN BỘ PHỤ NỮ TRUNG ƯƠNG
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2007 
• Thông tin khác:
ĐÃ HOÀN THÀNH