NHÀ THỜ VẠN GIÃ – NINH HÒA -KHÁNH HÒA

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Gần 3 tỷ đồng
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn đầu tư, Thiết kế kỹ thuật thi công, Thiết kế trang trí nội và ngoại thất, Tư Vấn chọn thầu
• Thời gian:  
• Thông tin khác: