NHÀ THỜ TAM TÒA ĐÀ NẴNG

• Địa điểm: 274 Trần Cao Vân – TP.Dà Nẵng
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG – GIÁO XỨ TAM TOÀ ĐÀ NẴNG
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án – Thiết kế kỹ thuật
• Thời gian:  
• Thông tin khác: