NHÀ THỜ NGỌC THẠCH – HUYỆN THỐT NỐT

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Gần 8 tỷ đồng
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ: Thiết kế hiệu chỉnh kỹ thuật, Thiết kế trang trí nội và ngoại thất, Thiết kế quy hoạch chi tiết
• Thời gian:  
• Thông tin khác: