NHÀ THỜ GIÁO XỨ CHỢ MỚI

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Tư vấn pháp lý, Thiết kế kỹ thuật thi công, Thiết kế trang trí nội và ngoại thất, tư vấn chọn thầu
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, Thiết kế trang trí nội và ngoại thất, Tư vấn chọn thầu
• Thời gian:  
• Thông tin khác: