NHÀ THỜ CHI LĂNG – ĐÀ LẠT

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Gần 1 tỷ đồng
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn pháp lý, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế trang trí nội và ngoại thất, Tư vấn chọn thầu
• Thời gian:  
• Thông tin khác: