NHÀ THỜ BÌNH THỚI – Q.11

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 3.2 tỷ đồng
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ: Thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: