NHÀ Ở CỘNG ĐOÀN NGÔI LỜI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

• Địa điểm: Số 5 Chử Đồng Tử – Phường 7 – Quận Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: Dòng Ngôi lời Việt Nam
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án – Thiết kế kỹ thuật
• Thời gian:  
• Thông tin khác: