KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG THÀNH CÔNG

• Địa điểm: Hàm Thuận Nam – Tỉnh Bình Thuận
• Quy mô : Diện tích khu đất: 1 ha; Tổng diện tích sàn: 6.766 m²
• Giá trị đầu tư: 60 Tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG
• Cung cấp dịch vụ: Phương án dự thi thiết kế quy hoạch tổng thể
• Thời gian: Năm 2007
• Thông tin khác: